" Στις κακές καιρικές συνθήκες είμαι πολύ προσεκτικός... "
 
 


Ρέθυμνο HOTSoft.gr internet ιντερνετ δίκτυα τηλεπικοινωνίες ρέθυμνο κρήτη. κατασκευή φιλοξενία προώθηση ιστοσελίδων SEO. Δίκτυα δεδομένων ασύρματα ενσύρματα WiFi ρέθυμνο Δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι μελέτη κατασκευή δικτύων ιστοσελίδων φιλοξενία. Rethymno Website design web page rethimno webpage hosting crete graphics design build website hosting server audio video radio streaming servers crete rethymno

Ενημέρωση νέα Ενημερωτική πύλη Ρεθύμνου Φόρουμ Οδηγός αγοράς & κατάλογος επιχειρήσεων νομού Ρεθύμνου Κρήτης

Επιμελητήριο Ρεθύμνης Chamber of Rethymno

ΜΠΕΤΑΡΜ Α.Ε. Βιομηχανία Έτοιμου Σκυροδέματος Αφοί Αραμπατζόγλου

Bio Suites Hotel Rethymno Crete Greece

ΡΙΘΥ Δήμος Ρέθυμνου

 

Ειδήσεις ... Νέα!

 

Το κράνος μου

 

Η ζώνη ασφαλείας

 

Η ταχύτητα

 

Ποτό και οδήγηση

Προσπέρασμα ...

 

Οδήγηση με βροχή

Σκοποί του Σωματείου μας

Σύμφωνα με το  άρθρο 1 του καταστατικού του Σωματείου μας με την επωνυμία «Πρωτοβουλία πολιτών για την Πρόληψη των Τροχαίων ατυχημάτων και την προώθηση της οδικής ασφάλειας», οι σκοποί του είναι :

 • Ο ενεργός ρόλος του στην κοινωνία !τοπική και ευρύτερη) πάντα στη βάση της ενημερωτικής και επιστημονικής του παρέμβασης, όπως στην ευαισθητοποίηση και ανάληψη πρωτοβουλιών στο μείζον θέμα της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, με την καλλιέργεια συνείδησης και παιδείας οδικής ασφάλειας.

 • Η παρέμβαση προς όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και οδηγούς, επιχειρηματίες, κ.λ.π. για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των θυμάτων της ασφάλτου, με τη συνδρομή και υποστήριξη επιστημονικών συλλόγων ( όπως ο Δικηγορικός και ο Ιατρικός σύλλογος, το Τεχνικό Επιμελητήριο, κ.ά.), αλλά και ιδρυμάτων (όπως το Πανεπιστήμιο, το «ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ»,το Νοσοκομείο κ.ά ).

 • Η ηθική, νομική και ιατρική υποστήριξη των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων από εθελοντική ομάδα ειδικών, και η  ανάληψη κοινής  προσπάθειας για την προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών στα τροχαία ατυχήματα (παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι).

 • Η διοργάνωση συμβολικών, αλλά και ουσιαστικών εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους ( πλατείες, δρόμους, σχολεία, κ.λ.π…), για την ευαισθητοποίηση και εγρήγορση της κοινωνίας και την ανάπτυξη της οδικής ασφάλειας.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Σωματείο μπορεί να προβαίνει στα  ακόλουθα:

 • Τακτικές και έκτακτες συναντήσεις των μελών.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών και επιστημονικών συνεδρίων.
 • Διοργάνωση  ημερίδων, διαλέξεων  σε σχολεία και άλλους κοινωνικούς χώρους.
 • Παραστάσεις  και  διαβήματα  προς  τις  Δημόσιες  αρχές  και τα αρμόδια όργανα (Δήμους, Νομαρχία, Περιφέρεια, Υπουργεία, Αστυνομικές Αρχές κ.λ.π. ).
 • Σε κάθε νόμιμη ενέργεια  προς κάθε υπεύθυνο φορέα και ιδιώτη για θέματα ασφαλείας του οδικού δικτύου.
 • Συμμετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα οδικής ασφάλειας.
 • Εκδίδει και διανέμει έντυπα .
 • Αποστέλλει σχετικό ηλεκτρονικό υλικό.
 • Συνεργάζεται με άλλους σχετικούς συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Διοργανώνει ποικίλες σχετικές εκδηλώσεις οδικής ασφάλειας και μνήμης των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων.
 • Συγκροτεί εθελοντική επιστημονική ομάδα υποστήριξης των θυμάτων και των συγγενών των τροχαίων ατυχημάτων.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
© 2008 Τροχοπρόληψη - Πρωτοβουλία πολιτών Ρεθύμνου

Ρέθυμνο HOTSoft.gr internet ιντερνετ δίκτυα τηλεπικοινωνίες ρέθυμνο κρήτη. κατασκευή φιλοξενία προώθηση ιστοσελίδων SEO. Δίκτυα δεδομένων ασύρματα ενσύρματα WiFi ρέθυμνο Δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι μελέτη κατασκευή δικτύων ιστοσελίδων φιλοξενία. Rethymno Website design web page rethimno webpage hosting crete graphics design build website hosting server audio video radio streaming servers crete rethymno
powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες